Privacybeleid & Algemene voorwaarden

U bent hier: Home / Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Welkom op onze website www.yogadezonnetuin.nl

Door verder te surfen op deze website verklaart u zich akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden die, samen met ons privacybeleid, de relatie tussen u en Yoga de Zonnetuin bepaalt met betrekking tot deze website.

De begrippen ‘Yoga de Zonnetuin’, ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaars van de yogaschool Yoga de Zonnetuin, gevestigd op Bangert 2a, 1696 AA te Oosterblokker in Nederland. Het begrip ‘u’ verwijst naar de gebruiker of browser van onze website.

Het gebruiken van deze website is onderworpen aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden:

• De inhoud van de pagina’s dient enkel ter algemene informatie. Deze kan veranderen zonder melding;
• Wij noch een andere derde partij biedt enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarachtigheid of gepastheid van de informatie en materie gepubliceerd op deze website voor een bepaald doeleinde. U begrijpt dat de informatie en materie onnauwkeurigheden of vergissingen kan bevatten en wij zijn niet aansprakelijk voor zulke onnauwkeurigheden of vergissingen zover wettelijk toegestaan;
• Uw gebruik van informatie op deze website is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid;
• Al het materiaal gepubliceerd op deze website is van ons of bij ons gelicentieerd;
• Alle handelsmerken die niet eigendom zijn van of gelicentieerd zijn bij de webmaster zijn erkend op de website;
• Onbevoegd gebruik van de inhoud van deze website kan leiden tot schadevergoedingen en/of een misdrijf zijn.

Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yoga de Zonnetuin verwerkt voor al haar relaties. Indien u persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw deze te verwerken. Ons advies aan u is om kennis te nemen van onderstaande:

Verwerking
Yoga de Zonnetuin kan een of meerdere gegevens verwerken. Het gaat om;
Naam;
• Contactgegevens zoals e-mail, telefoon, etc;
• Demografische informatie;
• Alle gegevens relevant voor uw yoga verleden.

Doel
Om onze faciliteiten en website te verbeteren. Om u te contacteren en zorgvuldig van informatie te voorzien.
Een ander doel kan zijn het ontvangen van een nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven en ook altijd weer kan afmelden. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel advies.

We respecteren uw privacy
De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Yoga de Zonnetuin gebruikt worden door andere medewerkers.

Beveiliging
Yoga de Zonnetuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogadezonnetuin.nl

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.
Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het e-mailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacybeleid gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.yogadezonnetuin.nl